Werkwijze adem- en ontspanningstherapie

Werkwijze adem- en ontspanningstherapie

Eerste drie behandelingen

Tijdens de eerste  drie behandelingen van de adem- en ontspanningstherapie onderzoek ik of jouw klachten te maken hebben met spanning. Ook zoek ik naar een oefenvorm die je ontspanning geeft in het dagelijkse leven. We bespreken de ervaringen die je opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis. Je ontdekt welke ontspanningsreactie een positieve verandering geeft. Wordt het rustiger in je hoofd? Heb je meer ruimte om te ademen? Merk je wanneer de spanning oploopt? Door de behandeling krijgen we inzicht in de oorzaak en de factoren die de spanning beïnvloeden.

Vervolg

Na drie behandelingen is duidelijk of de klachten het gevolg waren van een te hoge spanning. En of jouw klachten reageren op de therapie. Is dit het geval? Dan bespreken we hoe we hier gevolg aan geven. Ik stem mijn advies voor het traject precies af op wat jij nodig hebt.  

Wat als effect uitblijft?

Verminderen de klachten niet en blijft de spanning? Dan kunnen er andere oorzaken zijn. Meestal wordt tijdens de behandeling duidelijk wat de spanning in stand houdt. Ik stuur je dan zo gericht mogelijk door naar een andere professionele zorgverlener. Daarvoor beschik ik over een ruim netwerk van paramedici, artsen en andere zorgverleners die jou verder kunnen helpen.

Samenwerking

Ik werk onder meer samen met Boetzelaer136 in Den Haag. Dit is een centrum waar 17 psychiaters, psychotherapeuten en psychologen een zelfstandige praktijk hebben. Hierdoor kan ik toegankelijke, persoonlijke en zorgvuldige zorg leveren.

Methode van Van Dixhoorn

Ik maak gebruik van de methode van Van Dixhoorn. Jan van Dixhoorn is een arts en wetenschapper. Hij ontdekte dat lichaamsbewustwording en zelfregulatie belangrijk is voor een goede gezondheid en herstel van ziekte. In de afgelopen 30 jaar heeft hij een eigen methode ontwikkeld die wetenschappelijk is onderzocht. Het belangrijkste uitgangspunt van Van Dixhoorn: er is niet één specifieke manier van ontspannen die voor iedereen toepasbaar is. Veel belangrijker is met een procesmodel samen te zoeken naar een ingang voor ontspanning.