wetenschappelijk artikel

Adem- en ontspanningstherapie voor de cardiovasculaire patiënt

Cardiovasculaire reacties associëren we allereerst vooral met verschijnselen die bij stress passen: hartbonzen, overslaan, benauwdheid op de borst en hoge bloeddruk. De hartslag is een van de meest gebruikte parameters om vast te stellen of iemand in spanning verkeert of in rust is. Pas in 2014 verscheen het eerste rapport van de Nederlandse Hartstichting over ‘stress en hart- en vaatziekten’. Zo is stress bij veel patiënten een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van een hartinfarct of een beroerte.
Vanuit CVRM-oogpunt is aandacht voor meer en betere ontspanning daarom opportuun. Ademen ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn bestaat al lang, maar is een nog weinig bekende interventie voor manifestaties van stress, zoals hyperventilatie, burn-out of spanningshoofdpijn. Aandacht voor relaxatie verdient meer plaats in de preventie van ischemische hart- en vaatziekten.

Lees hier het hele artikel